آغاز پیش ثبت نام ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری hofex2017-office section

جانمایی غرفه مشارکت کنندگان در ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
3 فوریه, 2017
اعضاي کمیته برگزاري بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی منزل
3 فوریه, 2017

آغاز پیش ثبت نام ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری hofex2017-office section .

برگزارکننده:

hOFEX2017 Fipco

تاریخ :

8 دی، 1395

وبسایت :

مشاهده وبسایت

مکان:

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران