برگزار کننده رویداد ها و نمایشگاه های بین المللی

23 لغایت 26 تیر ماه 1401

سومین رویداد طراحی مبلمان تهران

ورود به صفحه نمایشگاه

23 لغایت 26 تیر ماه 1401

نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان

ورود به صفحه نمایشگاه

شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا

MEDEX

ورود به صفحه نمایشگاه

شرکت نمایشگاهی فیپکو

بیـش از 15 سال است که در زمینه برگزاری بزرگترین نمایشگاه ای بین المللی صنعت چوب و مبلمان در سایت نمایشگاه بین المللی تهران فعالیت داشته و طی این مدت بنــیان‌گذاری و برگزاری 25 دوره از این نمایشگاه ها را تحت برندهای ثبت شده برگزار نموده اند.

تیم پروژه فیپکو

مهندس نوروزی

مهندس نوروزی

مدیر نمایشگاه

کتایون اسکندری کیا

کتایون اسکندری کیا

مدیر اجرایی

میثم اسدی

میثم اسدی

مدیر فنی

بهزاد حیدری

بهزاد حیدری

مدیر مالی