دومین رویداد طراحی مبلمان تهران

زمان برگزاری:

12-15 مرداد ماه 1400

مکان برگزاری:

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

برگزارکننده:

شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

درخواست مشارکت